Bezpłatna wycena

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe – prawidłowo nazywane „tłumaczeniami poświadczonymi” lub „tłumaczeniami uwierzytelnionymi” – są wykonywane przez tłumacza przysięgłego będącego osobą zaufania publicznego uprawnioną do wykonywania tego typu tłumaczeń przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenia przysięgłe mogą być tłumaczeniami ustnymi lub pisemnymi. W ich przypadku przekładowi podlega nie tylko sam tekst dokumentu, ale również pieczęcie, dopiski, adnotacje, etc.

Z tłumaczeniami przysięgłymi ustnymi spotykamy się najczęściej:

 • przy podpisywaniu umów, aktów notarialnych;
 • przy ślubach oraz we wszystkich trybunałach administracyjnych, sądowniczych.

Z tłumaczeniami przysięgłymi pisemnymi spotykamy się najczęściej przy przekładach:

 • wszelkiego rodzaju aktów (akty: notarialne, urodzenia, ślubu, zgonu) i ich odpisy;
 • dyplomów, świadectw, certyfikatów;
 • umów, faktur, rachunków;
 • dokumentów samochodowych sprowadzonych zza zagranicy;
 • opinii prawniczych, medycznych;
 • oświadczeń, upoważnień, zaświadczeń;
 • pełnomocnictw, testamentów, pozwów, wyroków;
 • wpisów/wypisów z rejestrów;
 • wszelkiej dokumentacji procesowej, urzędowej, administracyjnej.

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe są wykonywane zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), która podaje podstawowe zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:

 • Tłumaczenia przysięgłe zawsze są w postaci wydruku opatrzonego pieczęcią.
 • Klient może odebrać je w siedzibie biura lub zostanie ono wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem. Na prośbę Klienta możemy je przed wysłaniem zeskanować i przesłać na podany adres mailowy.
 • Jedna strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami, tekstu przetłumaczonego, wg edytora tekstu (25 wierszy po 45 znaków). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione przerwy między nimi.
 • Stronę rozpoczętą uważa się za całą.
 • Teksty przeznaczone do tłumaczenia przysięgłego powinny zostać dostarczone tłumaczowi w oryginale; jeżeli zostanie przesłana kopia lub skan, tłumacz jest zobowiązany umieścić odpowiednią adnotację.
 • Każde tłumaczenie przysięgłe zawiera datę i numer repertorium oraz pieczęć (pieczęć, którą dysponuje tłumacz przysięgły, jest specjalną pieczęcią wydaną mu na wniosek Ministra Sprawiedliwości).
 • Uwierzytelnienie już przetłumaczonego tekstu to koszt 50% stawki rozliczeniowej.
 • Więcej informacji o tłumaczeniach lub tłumaczach przysięgłych możecie Państwo uzyskać na stronie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych www.tepis.org.pl.
 • Wszelkie tłumaczenia przysięgłe są objęte klauzulą poufności.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się